Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies
Τα Cookies σάς δίνουν τη δυνατότητα να στείλετε μια παραγγελία στην ιστοσελίδα μας, και βοηθούν κι εμάς να κάνουμε πιο φιλική την ιστοσελίδα μας στον αναγνώστη. Η ιστοσελίδα μας είναι πλήρως λειτουργική μόνον όταν επιτρέψετε τα cookies στον υπολογιστή σας.
x
Logo GDPR Privacy Policy

Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, www.eemgreece.org («η ιστοσελίδα μας»). Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από και να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν από τις 21 Μαΐου, 2018.

Διαβάστε παρακαλούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης προσεκτικά. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων Χρήσης για τα αρχεία σας, καθώς και τυχόν μελλοντικές εκδόσεις τους, καθώς τους ενημερώνουμε κατά καιρούς. ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΡΗΤΡΕΣ 14 (ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ), 15 (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ), 16 (ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ) ΚΑΙ 17 (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

   1. Ιεραποστολή Ανατολικής Ευρώπης («εμείς», «μας» και «εμάς») είναι υπεύθυνη γι’ αυτή την ιστοσελίδα.
   2. Η καταχωρημένη διεύθυνσή μας είναι 777 Lonesome Dove Trail, Hurst, TX 76054-6059, USA.
   3. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση επικοινωνίας είναι privacy@eem.org.
 • Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας από τον υπολογιστή/ές ή τη συσκευή/ές σας, ή που επιτρέπεται ή είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας από τον υπολογιστή σας/ές) ή συσκευή/ές, ή που χρησιμοποιούν τη σύνδεσή σας στο Internet, γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και όλα τα άλλα έγγραφα καθώς και ότι τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν να δεσμεύονται και να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, τα πρόσωπα αυτά δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν επιθυμούν να δεσμεύονται από αυτούς, δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, και δεν πρέπει να τους επιτρέψετε να το κάνουν.

   1. Εκτός από τους παρόντες Όρους Χρήσης, η χρήση της ιστοσελίδας μας διέπεται επίσης από τα ακόλουθα έγγραφα:
    • • Τη δική μας Πολιτική Απορρήτου. Η χρήση των πληροφοριών σας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Αυτή καθορίζει τα είδη των πληροφοριών που συλλέγουμε, τους λόγους που τις συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, πότε μπορούμε να τις μεταβιβάσουμε σε τρίτους, υπό ποιες συνθήκες και για ποιους λόγους, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία σχετικά με τη χρήση από μέρους μας και/ή την επεξεργασία των πληροφοριών σας και των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας.
    • • Την Πολιτική μας Cookies. Η Πολιτική Cookies διέπει τη χρήση από μέρους μας των Cookies και παρόμοιων τεχνολογιών στην ιστοσελίδα μας. Καθορίζει τους τύπους των Cookies που χρησιμοποιούμε, τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να εγκαταστήσουμε Cookies στον υπολογιστή σας, τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας και άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, όπως πώς να αλλάξετε τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής σας και τις ρυθμίσεις για αποδοχή ή απόρριψη Cookies.
    • • Τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών από μέρους μας διέπουν κάθε παραγγελία που κάνετε στην ιστοσελίδα μας για αγαθά ή υπηρεσίες. Καθορίζουν το καθεστώς και τους περιορισμούς των παραγγελιών, τους συμβατικούς όρους που αφορούν την παράδοση και την επίδοση των παραγγελιών, τυχόν εξαιρέσεις που ισχύουν για σας, και άλλους σχετικούς όρους σχετικά με την παροχή αγαθών, υπηρεσιών ή ψηφιακού περιεχομένου.
   2. Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, αναγνωρίζετε ότι θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας, και τη χρήση από μέρους μας των Cookies και των παρόμοιων τεχνολογιών σύμφωνα με την Πολιτική μας των Cookies.
   3. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.
   1. Δεν κάνουμε δηλώσεις και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι:
    • η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή από οποιαδήποτε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία,
    • η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη, Ή,
    • η ιστοσελίδα θα είναι προσβάσιμη ή βελτιστοποιημένη σε όλα τα προγράμματα περιήγησης, υπολογιστές, tablet, τηλέφωνα ή πλατφόρμες προβολής.
   2. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών ή λειτουργικών λόγων, όπως είναι η βελτίωση της εμφάνισης ή της λειτουργικότητας του ιστότοπου, οι ενημερώσεις περιεχομένου, η περιοδική συντήρηση ή η επίλυση τυχόν ζητημάτων που έχουμε εντοπίσει. Όπου προβλέπουμε ότι πρέπει να αναστείλουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
   3. Η ιστοσελίδα μας παρέχεται μόνο για τους χρήστες των χωρών στις οποίες κάνουμε αποστολές, όπως αναφέρονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας. Αν και μπορεί να είναι δυνατή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα από άλλες χώρες, δεν παρέχουμε καμιά διαβεβαίωση ότι η ιστοσελίδα μας είναι σύμφωνη με οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε κρατικό δίκαιο, εκτός των ανωτέρω, ή ότι το περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα θα είναι κατάλληλο για χρήστες σε άλλες χώρες ή κράτη.
   1. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε κατά καιρούς αυτούς τους όρους χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου μας, την Πολιτική των Cookies και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αναφέρεται σε οποιοδήποτε από αυτά τα έγγραφα. Ενδέχεται να αλλάξουμε τους Όρους Χρήσης και άλλα έγγραφα για οποιονδήποτε λόγο, όπως:
    • για να αντικατοπτρίζουν τις όποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρησή μας.
    • για να ενημερώνονται τυχόν αλλαγές που κάνουμε στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κάθε νέου χαρακτηριστικού ή λειτουργικότητας που παρέχουμε, τυχόν προσαρμογές στα μέσα με τα οποία σας παρέχουμε ειδοποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο, το σκοπό ή τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας.
    • για να περιγράφουν με ακρίβεια τις τρέχουσες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να είστε ενήμεροι για τις τελευταίες πρακτικές μας.
    • για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε Cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών. Ή,
    • για να διασφαλίσουμε ότι η τεκμηρίωσή μας συμμορφώνεται και παραμένει συμβατή με οποιουσδήποτε και όλους τους ισχύοντες και μελλοντικώς ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και επίσημες κατευθύνσεις.
   2. Εάν απαιτείται από τον νόμο, θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης ή τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτά με την ανάρτηση μιας ειδοποίησης στην ιστοσελίδα και/ή με την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης των παρόντων Όρων Χρήσης ή άλλης τέτοιας τεκμηρίωσης στην ιστοσελίδα μας των οποίων η νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος αναφέρεται στην αρχή τους.
   3. Συνεχίζοντας την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας αφού έχουμε ενημερώσει τους Όρους Χρήσης, τους όρους πώλησης ή/και τη συμφωνία περιεχομένου χρήστη, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις. Αναγνωρίζετε επίσης ότι συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας αφού έχουμε ενημερώσει την Πολιτική Απορρήτου μας ή/και την Πολιτική μας για τα Cookies, ότι οι πρακτικές που ορίζονται σε αυτές τις ενημερωμένες πολιτικές θα ισχύουν για τον χειρισμό των πληροφοριών σας και τη χρήση των Cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.
   4. Πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους Όρους Χρήσης και όλα τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτά, κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε τους όρους που ισχύουν για σας εκείνη τη στιγμή.
   5. Η ημερομηνία κατά την οποία οι παρόντες Όροι Χρήσης ή/και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies) τροποποιήθηκαν τελευταία, ορίζεται στην κορυφή του παρόντος εγγράφου και αναφέρεται ως «ημερομηνία έναρξης ισχύος».
   1. Εάν σας παρέχουμε πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη, αριθμό αναγνώρισης, κωδικό λογαριασμού ή/και κωδικό πρόσβασης, πρέπει να διατηρείτε τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις κοινοποιείτε σε κανέναν. Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού παρέχονται μόνο για χρήση του επώνυμου κατόχου λογαριασμού, και όχι για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν συνέπειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο λογαριασμό σας λόγω οποιασδήποτε κοινοποίησης των πληροφοριών του λογαριασμού σας σε οποιονδήποτε τρίτο.
   2. Όπου σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα δικά σας στοιχεία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου ενός κωδικού πρόσβασης, σας συνιστούμε να παρέχετε πληροφορίες σύνδεσης μοναδικές για τη δική σας χρήση αυτής της ιστοσελίδας και να μην χρησιμοποιείτε πληροφορίες από άλλους λογαριασμούς που πιθανόν τηρείτε σε άλλους ιστότοπους, ούτε να παρέχετε εύκολα πληροφορίες για σας που ανακαλύπτονται εύκολα. Είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε συνέπειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον λογαριασμό σας λόγω οποιασδήποτε κοινοποίησης των στοιχείων σύνδεσής σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
   3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ λογαριασμό άλλου χρήστη χωρίς άδεια. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, πρέπει να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα ζητήσετε, θα συλλέξετε ή θα χρησιμοποιήσετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης άλλων ατόμων. Απαγορεύουμε τη δημιουργία, και συμφωνείτε ότι δεν θα δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον εαυτό σας. Δηλώνετε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε, τόσο κατά την εγγραφή σας όσο και όλες τις άλλες φορές, θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Συμφωνείτε να επικαιροποιείτε τις πληροφορίες σας όπως απαιτείται, για να διατηρήσετε τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους.
   4. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την πρόσβαση στο λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση για οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση που αναφέρεται σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των περιπτώσεων όπου υποψιαζόμαστε ότι έχει υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των στοιχείων σύνδεσής σας.
   5. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι η εμπιστευτικότητα των στοιχείων σύνδεσής σας έχει παραβιαστεί, από την κοινοποίηση, για παράδειγμα, τέτοιων πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο, πρέπει να αλλάξετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο privacy@eem.org.
   1. Η ιστοσελίδα μας είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με εμάς, την επιχείρησή μας, καθώς και οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε κατά καιρούς. Ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος για άλλους σκοπούς, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης.
   2. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως συμβουλή. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε κάποιο από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας για οποιουσδήποτε σκοπούς, και πρέπει να αναζητάτε τις δικές σας ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές πριν αποφασίσετε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε πορεία δράσης με βάση, είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει, οποιoδήποτε από τα περιεχόμενα που είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στον ιστότοπό μας.
   3. Δεν κάνουμε καμία δήλωση και δεν παρέχουμε καμία απολύτως εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οποιοδήποτε από το περιεχόμενο ή το υλικό που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας κατά καιρούς είναι ακριβές, ενημερωμένο ή πλήρες.
   1. 1Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές επωνυμίες, τα λογότυπα, τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλη πνευματική ιδιοκτησία στην ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της ανήκουν σε εμάς είτε χρησιμοποιούνται από εμάς κατόπιν αδείας. Όλα αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας διεθνώς, και διατηρούμε όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της, εκτός από όσα επιτρέπονται ρητά στο παρόν, απαγορεύεται αυστηρά. Τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται από εμάς.
   2. «Ιεραποστολή της Ανατολικής Ευρώπης», το λογότυπο της «Ιεραποστολής της Ανατολικής Ευρώπης», και το σύνθημα της «Ιεραποστολής της Ανατολικής Ευρώπης» («Η Βίβλος. Θέλουμε να την Αποκτήσουν Όλοι») είναι εμπορικά σήματα της «Ιεραποστολής της Ανατολικής Ευρώπης» (ΗΠΑ).
   3. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές επωνυμίες, τα λογότυπα και άλλα σήματα που ανήκουν σε τρίτους και χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας (συλλογικά, «Σήματα Τρίτων») μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους, οι οποίοι μπορούν ή δεν μπορούν να εγκρίνουν ή να συνεργάζονται με ή να συνδέονται μαζί μας. Εκτός αν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, ή σε όρους που παρέχονται από τον κάτοχο Σήματος Τρίτου, τίποτε σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ή μέσω της ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παροχή, επαγωγικά, τελεσίδικα ή με άλλον τρόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε από μας ή οποιαδήποτε Σήματα Τρίτων που χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς την σχετική γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη, σε κάθε περίπτωση. Όλος ο εμπορικός αέρας που δημιουργείται από τη χρήση των εμπορικών σημάτων μας είναι αποκλειστικά για δικό μας όφελος.
   1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας παρέχεται μόνο για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κοινοποιήσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας για νόμιμους προσωπικούς, ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, καθώς επίσης και να κάνετε γνωστό το περιεχόμενό της και σε άλλους εντός του οργανισμού σας. Δεν μπορείτε να εξαγάγετε, να αναπαραγάγετε ή να διανείμετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
   2. Κάθε φορά που εκτυπώνετε, κατεβάζετε, κοινοποιείτε ή μεταβιβάζετε περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας σε άλλους, δεν πρέπει να κάνετε προσθήκες ή διαγραφές ή να τροποποιείτε οποιοδήποτε κείμενο της ιστοσελίδας μας· δεν πρέπει να τροποποιείτε ή να αλλάζετε εικόνες, πολυμέσα ή γραφικά από την ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο από αυτές τις εικόνες, πολυμέσων ή γραφικών, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλο το περιεχόμενο που μεταβιβάζετε σε οποιονδήποτε τρίτο είναι μια ακριβής αναπαράσταση του περιεχομένου όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας.
   3. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ρομπότ, spiders, εξόρυξη δεδομένων ή τεχνολογία απόξεσης ή οποιαδήποτε παρόμοια εργαλεία τρίτων για την εξαγωγή ή την αναπαραγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων ή περιεχομένου από την ιστοσελίδα μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
   4. Κάθε φορά που μεταβιβάζετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό από την ιστοσελίδα μας σε οποιονδήποτε, πρέπει να γίνεται αναφορά σ’ εμάς ως συντάκτες αυτού του περιεχομένου ή υλικού (ή οποιωνδήποτε άλλων δημιουργών οσάκις αυτό αναφέρεται από εμάς) κατά τη στιγμή που μεταβιβάζετε το εν λόγω περιεχόμενο ή υλικό.
   1. Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να πολλαπλασιάζετε, να αντιγράφετε ή να μεταπωλείτε οποιοδήποτε μέρος ή οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, εκτός από όσα ρητά ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
   2. Δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση, να παρεμβαίνετε, να βλάπτετε ή να διαταράσσετε με οποιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε μέρος της, τα συστήματά μας, οποιοδήποτε υλικό ή εξοπλισμό ή οποιοδήποτε δίκτυο στο οποίο φιλοξενείται η ιστοσελίδα μας, οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε ή να τροποποιήσουμε ιστοσελίδα ή να κάνετε την ιστοσελίδα διαθέσιμη σ’ εσάς, ή οποιοδήποτε υλικό, εξοπλισμό, δίκτυο, Server, λογισμικό ή τεχνολογία που ανήκει ή λειτουργεί από εμάς ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.
   3. Πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας:
    • για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς·
    • για οποιονδήποτε δόλιο σκοπό·
    • να διενεργείτε οποιαδήποτε εκούσια ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, άμεση ή έμμεση εμπορία σε κανέναν με οποιοδήποτε μέσο, ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία, επικοινωνία ή προώθηση σε οποιονδήποτε οιωνδήποτε αγαθών, υπηρεσιών ή επιχειρήσεων που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εμάς·
    • • να ανεβάσετε, να φιλοξενήσετε ή να μεταδώσετε οποιουσδήποτε ιούς, malware, adware, spyware, worms, Trojan horses, keystroke loggers, spyware, Logic bombs, time bombs ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή κωδικούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη χρήση ή τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, το υλικό μας ή τα συστήματα, ή υπολογιστές, τάμπλετ, τηλέφωνα ή άλλες συσκευές των χρηστών ή τρίτων, ή να ανεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που περιέχει οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο·
    • να επικοινωνούν, να βλάπτουν ή να επιχειρούν να βλάψουν παιδιά με οποιονδήποτε τρόπο· Ή:
    • με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τους όρους οποιουδήποτε από τα έγγραφα στο οποίο αναφέρονται οι παρόντες Όροι Χρήσης.
   4. Δεν πρέπει να υποβάλετε σ’ εμάς οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά μ’ εσάς, αν είστε κάτω των 18 ετών, ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι είτε:
    • ηλικίας κάτω των 18 ετών· Ή:
    • Εάν είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, αλλά δεν έχετε λάβει προηγουμένως γραπτή συναίνεσή τους να υποβάλετε σε εμάς πληροφορίες σχετικά με αυτούς.
   5. Δεν πρέπει να υποβάλλετε σ’ εμάς οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείται «ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο». «Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι οι πληροφορίες για σας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών ενώσεων ή τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
   6. Εάν υποβάλετε σ’ εμάς κατά λάθος ή σκόπιμα αυτές τις πληροφορίες, θα θεωρηθεί ότι έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών βάσει του άρθρου 9 (2) (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/769].
   1. Δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα μας δεν περιέχει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.
   2. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα ή ιούς στην ιστοσελίδα μας, ή οποιοδήποτε λογισμικό που μπορεί να μεταφερθεί στον υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα μας, ή οποιεσδήποτε συνέπειες που η παρουσία ή η λειτουργία των εν λόγω προγραμμάτων μπορεί να έχει.
   3. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχετε τοποθετήσει ενημερωμένο και αποτελεσματικό λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή περιήγησης.
   4. Δεν πρέπει να ανεβάσετε ή να εισαγάγετε με άλλο τρόπο στην ιστοσελίδα μας οποιουσδήποτε ιούς, malware, spyware, adware, Trojan horses, worms, keystroke loggers, spyware, Logic bombs, time bombs ή οποιαδήποτε άλλα προγράμματα ή κώδικες που είναι επιβλαβή ή κακόβουλα.
   5. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λογισμικό ή τεχνολογία τρίτων, για να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, τους διακομιστές μας, τα συστήματα, το υλικό, το λογισμικό ή τα δεδομένα μας.
   6. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να εκτελέσετε οποιαδήποτε επίθεση τύπου άρνησης υπηρεσίας στην ιστοσελίδα μας.
   7. Δεν πρέπει να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρονικής απάτης.

  Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παραβίαση ή υποψία παραβίασης αυτής της ρήτρας 11 (ιοί και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο) στις αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας.

   1. Συνδέσεις με περιεχόμενο τρίτων ή ιστοσελίδες μπορεί να εμφανίζονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που είναι προσβάσιμοι μέσω οποιουδήποτε συνδέσμου/ων στην ιστοσελίδα μας. Όλο το περιεχόμενο σε ιστοσελίδες τρίτων είναι εκτός του ελέγχου μας, και δεν εκπροσωπούμε ούτε εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο αυτό σχετίζεται μ’ εμάς ή την ιστοσελίδα μας, είναι κατάλληλο ή προορίζεται για χρήση ή προβολή, νόμιμη ή επακριβή.
   2. Οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου μέρους προσβάσιμη μέσω ενός συνδέσμου στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων που διεξάγεται από οποιονδήποτε τρίτο συνδεόμενο με την ιστοσελίδα μας, αποποιούμαστε δε οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτό. Θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου για να καθορίσετε πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας, πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό τους και τα χαρακτηριστικά του.
   1. Μπορείτε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
    • Μπορείτε να συνδέσετε την ιστοσελίδα μας με άλλους ιστότοπους που ανήκουν σ’ εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ιστοσελίδες και η χρήση οποιωνδήποτε συνδέσμων προς την ιστοσελίδα μας συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
    • οπουδήποτε δημοσιεύσετε μια σύνδεση της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι θα το πράξετε με τον κατάλληλο τρόπο, και όχι με οποιονδήποτε τρόπο που είναι δυσφημιστικός ή υποτιμητικός για μας, βλάπτει εμάς ή την επιχείρησή μας, ή προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη σ’ εμάς ή την επιχείρησή μας και
    • δεν πρέπει να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας με σκοπό να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή κοινοπραξίας, εταιρικής σχέσης, συνεργασίας, συνεταιρισμού, επιχειρηματικής σχέσης, έγκρισης ή θεώρησης σε σχέση με εμάς όπου δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και σε κάθε περίπτωση, χωρίς να έχετε προηγουμένως λάβει τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
   2. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αποσύρουμε την άδεια να χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος με την ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση που αποσύρουμε την άδεια να συνδεθεί η ιστοσελίδα μας με άλλες και σας ενημερώσουμε για αυτό, θα πρέπει να αφαιρέσετε αμέσως ή να προκαλέσετε την άρση τυχόν συνδέσεων με την ιστοσελίδα μας.
  1. Δεν αποποιούμαστε την ευθύνη μας απέναντί σας, στην περίπτωση που θα ήταν παράνομο να το κάνουμε, για παράδειγμα, σε περίπτωση θανάτου ή σωματικών βλαβών που προκλήθηκαν από αμέλεια μας. Εάν το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει την εφαρμογή σε σας όλων ή μέρους των παρακάτω περιορισμών ευθύνης, οι περιορισμοί θα ισχύουν για σας μόνο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Εάν παραγγείλετε αγαθά ή υπηρεσίες από την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές εξαιρέσεις ευθύνης. Αυτά περιέχονται στους όρους της υπηρεσίας μας.
  3. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΜΑΣ, ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΑΣ) ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΠΟΛΟΓΟΙ Σ’ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ (ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, Ή ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ) ΕΞΟΔΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΠΟΙΝΕΣ, ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΑΣΜΟΥ Ή ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ Ή ΑΓΝΩΣΤΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:
   • ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ
   • ΤΥΧΟΝ ΦΘΟΡΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   • ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Ή ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ (ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ)
   • ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΥΛΙΚΟ
   • ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ
   • ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ Ή ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ
   • ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ
   • ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ή:
   • ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΚΑΙ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ), ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑΣ, ΕΞΟΔΩΝ,ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ.
  4. ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Σ’ ΕΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΑΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣ.
  5. Συμφωνείτε ρητά ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για τη δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου και ότι ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας από τα ανωτέρω εξαρτάται εξολοκλήρου από εσάς.
  6. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙΤΕ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ Ή ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΙΑΙΩΜΑ ΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ή ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΚΘΕΣΗ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ή ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣ.
  7. Στο βαθμό που οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας ρήτρας 14 (ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ) δεν είναι εφαρμόσιμη ως απόλυτη εξαίρεση της ευθύνης, θα πρέπει να ερμηνεύεται ως περιορισμός της ευθύνης, περιορίζοντας την ευθύνη μας προς εσάς στον μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό.
   1. Εσείς (και επίσης οποιοσδήποτε τρίτος που ο ίδιος ή εσείς για λογαριασμό του χειρίζεστε έναν λογαριασμό ή δραστηριότητα στην ιστοσελίδα) συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε (κατόπιν αιτήματός μας), να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε ανέπαφους από και έναντι τυχόν αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, εύλογων νομικών και δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, που προκύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα (συμπεριλαμβανομένων, ως αποτέλεσμα των άμεσων δραστηριοτήτων σας στην ιστοσελίδα ή εκείνες που διεξάγονται για λογαριασμό σας):
    • οι προσθήκες σας (εγκαταστάσεις), πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας·
    • παραβίαση ή πιθανή παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης·
    • η παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσιότητας, εμπιστευτικότητας, ιδιοκτησίας ή δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής·
    • η παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων, κανόνων, κανονισμών, κωδίκων, καταστατικών, διαταγμάτων ή παραγγελιών οποιωνδήποτε κυβερνητικών και οιονεί κυβερνητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των ρυθμιστικών, διοικητικών και νομοθετικών αρχών· Ή
    • οποιαδήποτε ψευδή παράσταση που έγινε από εσάς.
   2. Θα συνεργαστείτε, όπως απαιτείται πλήρως από εμάς, για την υπεράσπιση κάθε αξίωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς, και δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να διευθετήσετε οποιαδήποτε αξίωση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.
  1. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΚΑΙ «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ». ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ:
   • ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ·
   • ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ·
   • ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ· Ή:
   • ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΥ, ΔΑΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΙΟ.
  2. ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, Ή ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΤΩΝ ΙΩΝ. ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΕΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.
  3. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
  4. ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ (ΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ), ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΞΙΩΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.
  1. Η ιστοσελίδα μας και οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα ή μέσω της ιστοσελίδας δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών.
  2. ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ή ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΕ ΕΜΑΣ.
  3. Δεν επεξεργαζόμαστε εν γνώσει μας ή σκόπιμα πληροφορίες για οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 ετών.
   1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, τα έγγραφα στα οποία αναφέρονται, καθώς και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτά ή οποιαδήποτε έγγραφα στα οποία αναφέρονται οι Όροι Χρήσης, είτε από σύμβαση είτε όχι, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας του Τέξας και τον Ομοσπονδιακό νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
   2. Τα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν αξιώσεις ή διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τα έγγραφα στα οποία αυτοί αναφέρονται.
 • Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Απορρήτου) βασίζεται σε ένα πρότυπο συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/769) (GDPR)] που παρέχεται από την Πολιτική Απορρήτου του GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://gdprprivacypolicy.org

  Τα πνευματικά δικαιώματα της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ανήκουν σε εμάς ή μας έχουν χορηγηθεί σχετικές άδειες και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και από λογισμικό προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Επιφυλασσόμαστε για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος εγγράφου.

  Όπου εμφανίζουμε στον δικτυακό μας τόπο το λογότυπο της Πολιτικής Απορρήτου GDPR, αυτό σημαίνει ότι έχουμε υιοθετήσει ένα πρότυπο πολιτικής απορρήτου που παρέχεται από την Πολιτική Απορρήτου του GDPR ως βάση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.