Our website uses cookies
Cookies make it possible for you to place an order on our website and they help us make the website more user-friendly. Our website is fully functional only when you allow cookies.
x

Bibla është një pjesë përbërëse e trashëgimisë sonë kulturore. Por ajo është më shumë se kaq. Ajo është historia e dashurisë së Perëndisë për njerëzimin. Është një histori e hirit hyjnor që i ofrohet çdo brezi të ri në të njëjtën mënyrë. Është një histori që duhet të dëgjohet nga çdo njeri, pavarësisht kombësisë apo gjuhës që flet. Për ta bërë këtë të mundur, ne ofrojmë një përzgjedhje të Biblave dhe të librave me natyrë të krishtere, falas. Ju, thjesht, zgjidhni në çfarë gjuhe i dëshironi t’i merrni dhe ato bëhen të juajat!

Ndërsa inkurajojmë organizata, si shkolla, biblioteka, burgje, jetimore dhe kisha të bëjnë pjesën më të madhe të porosive për literaturën direkt përmes kësaj faqe interneti, ne me dashamirësi i kërkojmë çdo individi të bëjë porosinë e tij për literaturën përmes faqes sonë kryesore, eemeurope.org. Kjo do të na ndihmojë ne t’i shqyrtojmë porositë tuaja me më shumë efikasitet dhe t’jua dërgojmë ato më shpejt në kohë!