Our website uses cookies
Cookies make it possible for you to place an order on our website and they help us make the website more user-friendly. Our website is fully functional only when you allow cookies.
x

I themeluar në vitin 1961, Misioni për Europën Lindore (EEM) është një organizatë jo- fitimprurëse që siguron Bibla dhe literaturë me natyrë të krishtere për individë dhe organizata gjithnjë e më shumë heterogjene në Europë. Qëllimi ynë është të zgjerojmë njohuritë mbi Fjalën e Perëndisë dhe të inkurajojmë rritjen e besimit dhe vlerave të krishtera. Ndonëse fokusi ynë, historikisht, ka qenë Europa Qëndrore dhe Lindore, ne së fundmi e kemi zgjeruar punën tonë në Greqi, për të adresuar mundësi të reja në këtë rajon.

Materialet që ne ofrojmë janë të disponueshme, krejtësisht falas dhe nuk janë për qëllim shitjeje. Misioni ynë është ta bëjmë Biblën dhe literaturën e krishtere të disponueshëm për sa më shumë njerëz. Për këtë qëllim, puna e organizatës sonë është mbështetur nga dhurime dashamirëse të individëve nga e gjithë bota.

EEM është një shërbesë e kishave të Krishtit. Nëse i shihni materialet tona të dobishme dhe ju do të donit të na ndihmonit të vazhdonim të siguronim literaturë biblike falas, ju lutemi kontribuoni këtu. Ju gjithashtu mund të dhuroni në llogarinë tonë në Viene, Austri:

Eastern European Mission Verein
BIC: RLNWATWW
IBAN: AT71 3200 0000 0860 0280