Termat dhe Kushtet

Our website uses cookies
Cookies make it possible for you to place an order on our website and they help us make the website more user-friendly. Our website is fully functional only when you allow cookies.
x

Termat dhe Kushtet

(Përditësuar 27.10.2015)

  1. Literatura jonë ofrohet falas për sasi të kufizuara për individë (zakonisht 1 kopje për çdo libër).
  2. Të gjitha porositë janë subjekt që miratohen rast pas rasti nga përfaqësuesit tanë.
  3. Ju duhet të jeni së paku 18 vjeç, për të patur të drejtën të kërkoni literaturën tonë.
  4. Ne nuk do t’ju dërgojmë libra palëve të treta (miqtë, të afërmit, etj). Porosi në drejtim të adresave të tjera nga e njëjta llogari nuk do të plotësohen.
  5. Ne dërgojmë literaturë vetëm në adresat që ndodhen brenda territorit të Europës (përfshirë edhe Rusinë). Për disa materiale, mund të ketë edhe kufizime në sasinë që ne dërgojmë. Të gjitha materialet janë të disponueshme.
  6. Duke porositur literaturë falas nga faqja jonë zyrtare EEM, ju bini dakord që EEM dhe partnerët tanë mund t’ju kontaktojnë ju lidhur me literaturën e re dhe mundësitë tona.